MERKKEJÄ MAISEMASTA

MERKKEJÄ MAISEMASTA

Tekstiilisuunnittelija Eija Nevalan painokankaita

6.6. – 12.8.2012

VILHO LAMPI -museo
Rantatie 14, 91900 Liminka
avoinna: ti-su klo 12-18

Olen koulutukseltani tekstiilisuunnittelija. Piirrän kuvia, jotka painetaan kankaalle ja toistetaan samanlaisena metri toisensa jälkeen. Ihailen sitä säännönmukaisuutta ja järkähtämättömyyttä, jolla kuviot asettuvat toinen toisensa perään. Nautin siitä, kuinka kankaani valtaavat tilan, kuinka pienistä kuvioista toiston avulla muodostuu suuria pintoja.

Painokankaiden parissa olen työskennellyt kymmenisen vuotta.  Kun tarkastelen suunnittelemiani kuoseja ja muistelen niiden syntyprosesseja, ovat sekä luonto että rakennettu ympäristö aina toimineet niiden lähtökohtina. Ensimmäinen mallistoni sai innoituksensa Oulun Hietasaaresta ja sen kasvillisuudesta: syksyiselle rannalle kasautuneet korret, kuivuvien lehtien ruodit ja vaalenneet siemenkodat tallentuivat kankaisiin sekä kuva-aiheina että värin ja rytmin muodostamina tunnelmina – mielentiloina. Julkitilojen verhokangasmallistoon kokoelmasta päätyivät kuosit KORRET ja RUODE. Muutama vuosi sitten suunnitellun LEHMUS-kuosin herkissä kuva-aiheissa ja sommittelussa rinnastuvat muistot ja odotus, luopuminen ja uuden alku.

Aikaan ja paikkaan liittyviä muistoja kantavat myös pimeän talven aikana suunnitellut, vanhoihin tapetteihin pohjautuneet kuosini. Museoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan museon arkistojen aarteista sai innotuksensa lukuisa määrä kuoseja, joista paloturvallisten verhokankaiden mallistossa mukana ovat LILJAT ja EDITH.

Minulle on siis tyypillistä työskennellä projektinomaisesti, jonkin teeman tai aiheen parissa mallistoa rakentaen. Tällä tavoin ovat syntyneet myös mallistoni uudet kuosit.

Täällä Limingassa elän samoissa maisemissa, joita Vilho Lampi 30-luvulla toisti maalauksiinsa. Kuljen samoja reittejä, vuodenajasta toiseen: peltojen reunoille, vehreiden puiden varjostamalle rantatielle, lumisen joen varrelle, yli hilseilevien kaiteiden kehystämien siltojen. Ja ajattelen, että aivan samalla tavoin kuin minä töissäni tulkitsen ja erittelen omaa ympäristön ja tilan kokemustani, myös Lampi maalasi maailmansa elettynä ja koettuna.

”Kun puhun tilasta, ajasta ja paikasta, en siis oikeastaan puhu fyysisestä ympäristöstä. Tai tietysti se on se konkreettinen näyttämö, reaalimaailma. Mutta tämän kevään aikana – etenkin tämän kevään aikana – se on kietoutunut ja täydentynyt niin monien muiden kokemusten ja tulkintojen ympärille – jotka nekin kuitenkin, tavalla tai toisella, kietoutuvat tähän tilaan, paikkaan ja aikaan.”           
Työpäiväkirja 19.5.2010

MERKKEJÄ MAISEMASTA  kertoo tarinan minun Limingastani.  Entisen kivikoulun suureen saliin on ripustettu sarja teollisia painokankaita, joiden suunnitteluprosessi käynnistyi kaksi vuotta sitten. Vilho Lammen maalaukset sekä Aallon, Rintalan ja Smedsin tulkinnat taiteilijasta ja teoksista sulautuvat osaksi omaa ympäristökokemustani. Maisemasta ja sen yksityiskohdista poimimani aiheet – puupuiston hämärässä piileskelevä kivipöytä, polkuja rajaavat sammaleet tai talleilta kirkolle johtava reitti – tallentuivat aluksi pieninä maalauksina vaneriin. Öljyvärein toteutetut kuvat (23x35cm) rakentuivat kartoiksi, merkinnöiksi reiteistä ja vuodenaikojen vaihtelusta.

”(…) ajattelen niitä merkkeinä, kosketuksina, pieninä ankkureina, joihin sitoutuu kokemukseni tilasta, paikasta. Ne näyttävät olevan kehiä, pensaita, pyöreitä. Olen etsinyt harmoniaa ja samalla koettanut rikkoa symmetriaa. Maalannut polkuja, katkoviivalla. En siis vankkoja, staattisia, vahvoja linjoja, vaan hauraita polkuja, joilta on mahdollisuus poiketa.”   Työpäiväkirja 9.5.2010

Painokangaskuosien suunnittelu tapahtui osin maalaukselle rinnakkaisena prosessina, osin muotoilulle tyypillisesti ideoinnin, kokeilu, karsimisen ja kehittelyn kehämäisenä jatkumona. Työstän kuosieni alkuvaiheen aina piirtäen, tietokoneohjelmista on apua vasta raportin ja sommittelun viimeistelyssä. Ja työskentelyni on hidasta: ensimmäiset maalausten pohjalta syntyneet tuotokset – painokankaiden prototyypit ja koesarjat – valmistuivat syksyllä 2010, mutta vasta seuraavana keväänä löysivät kuviot kuoseissa HELIO, JOKI ja SAMMAL lopullisen muotonsa ja paikkansa.

Kokoelma ja niihin liittyvät maalaukset ovat kesän ajan esillä Vilho Lampi -museon suuressa salissa. Samaan aikaan ovat avoinna ovet myös Vilho Lampi -museon kokoelmiin, ja museon pienissä huoneissa kertoo taidemaalari Matti Lampi oman tulkintansa maisemasta – ja Limingasta.

Avajaiset keskiviikkona 6. kesäkuuta kello 18.00

TERVETULOA!