Suunnittelupalvelut verkossa

Teemme töitä julkitilojen sisustusten parissa, työvälineenämme oma paloturvallisten verho- ja verhoilukankaiden mallisto. Tarjoamme suomalaista suunnittelua & kestävää tuotantoa, laajan materiaalivalikoiman sekä lukuisia kuosivaihtoehtoja ja vapaasti valittavat värit.

Näiden työkalujen hyödyntämiseen tarjoamme myös suunnittelu- ja visualisointipalveluja.

TEKSTIILI- JA VÄRISUUNNITTELU ETÄNÄ, SUUNNITTELUASIAKIRJOJEN POHJALTA

 

Laadimme pohjapiirrosten, julkisivukuvien ja pintamateriaalitietojen pohjalta ehdotukset ja havainnekuvat kohteeseen sopivista tekstiileistä.

Visuaalisen suunnittelun lisäksi vastaamme käyttötarkoitukseen sopivien ja laadukkaiden materiaalien valinnasta. Kustannustietoisesti ja tuotteen elinkaari huomioon ottaen.

 

Kaikki mallistomme kuosit voidaan toteuttaa vapaasti valittavin kuviovärein. Värivalintojen ja sopivien yhdistelmien löytämiseksi tarjoamme teille värejä ja kuosien mallikertoja havainnollistavat kuvat.

Esimerkkinä toimivan Toivalan päiväkodin verhosuunnitelma laadittiin arkkitehdin ja käyttäjien kanssa käytyjen keskustelujen, sekä tilan värisuunnitelman, pohjapiirroksen ja julkisivukuvien pohjalta.  Suunnitelma sisälsi kaksi vaihtoehtoista kuosia, joista kuvassa näkyvä Helio toimi pohjana verhotoimittajille jätettyyn tarjouspyyntöön. Suunnitelman mukainen kokonaisuus toteutettiin kesällä 2019.

 

VISUALISOINTIKUVAT havainnollistavat kuosin ja värin lisäksi mittasuhteita sekä rakenteellisia ratkaisuja.

Värien muuntelun lisäksi tarjoamme tilaisuuden omien kuosien suunnitteluun. Myös mallistomme olemassa olevien kuosien muokkaaminen on mahdollista. Viime syksynä, Linnunlaulun päiväkodin irtokalustesuunnitelman yhteydessä, lehahti Haavikko-kuosin lomaan parvi lintuja

Lue lisää suunnittelupalveluistamme!

 

SUUNNITTELUSTA HANKINTOJEN VALMISTELUUN

Tarjoamme rakennuttajille, yrityksille ja julkisorganisaatiolle kiskojärjestelmien sekä sisustustekstiilien mitoittamiseen ja hankintaan liittyvää asiantuntemusta. Osaamista kisko- ja verhotoimitusten nivelvaiheeseen, helppoutta tilauksiin ja toimituksiin.

Toimimme linkkinä urakoitsijan, arkkitehdin ja käyttäjien välillä. Laadimme suunnitelmat ja asiakirjat, joiden pohjalta hankinta ja kilpailutus sekä tarjousten vertailu on vaivatonta.

Lue lisää palveluista ja lataa esite