Suunnittelun ja visualisoinnin palvelut verkossa

Tekstiilit luovat elämyksellisiä tiloja. Värit, kankaiden tekstuurit ja materiaalin tuntu sekä tekstiilien akustiset ominaisuudet antavat iloa kaikille aisteille.

Vuoden 2020 lopulla avattu Tunturihotelli Iso-Syöte on tuore esimerkkimme siitä, kuinka tekstiilisuunnittelun keinoin voidaan tukea tilan identiteetin ja tunnelman rakentumista. Uuteen tunturihotelliin on suunniteltu kokoelma uniikkeja kankaita, jotka kussakin uuden hotellin neljässä tilakokonaisuudessa vahvistavat sisustuksen linjauksia ja haluttua tunnelmaa.

Tutustu lähemmin Tunturihotelli Iso-Syötteen tekstiileihin ja suunnittelun vaiheisiin!

TEKSTIILISUUNNITTELUA JULKITILOIHIN

Hotellit ovat kirkkojen ohella yksi tyypillisimmistä kohteista, joissa tekstiilisuunnittelijan tai -taiteilijan osaamista hyödynnetään. Tunturihotelli Iso-Syöte on ollut ainutlaatuinen projekti, mutta iloksemme olemme saaneet tarjota kohteeseen räätälöityjä tekstiilejä myös muun muassa terveydenhuollon ja hoivan tiloihin sekä oppimisympäristöihin. Yhteissuunnittelun keinoin ja mallistomme tuotannollisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Kaiken pohjana on oma, julkitilojen verho- ja verhoilukangasmallisto, jonka värejä ja materiaaleja voidaan joustavasti muokata projektin tarpeiden mukaan. Mallistomme tarjoamien työkalujen hyödyntämiseen ja yksilöllisten ratkaisujen suunnitteluun tarjoamme asiakkaillemme – tilasuunnittelijoille, kankaidemme jälleenmyyjille ja tilojen käyttäjille – visualisointipalveluja.

Vuoden 2021 alussa käyttöönotettu Ruiskukan päiväkoti on yksi hyvä esimerkki visualisointipalveluista ja siitä, miten mallistomme vakiokankaat muuntautuvat tilan tarpeisiin.

Ruiskukan päiväkoti, 2021. Kuva: Hannu Uusitalo.

Arkkitehtitoimisto AVARIOn ja sisustussuunnittelija Tarja Korolaisen suunnittelema sisustus täydentyi kuosilla, jonka kuvioväreiksi hillityn harmaan rinnalle poimittiin päiväkodin tilojen tunnusvärit roosa, turkoosi ja vihreä. Me tarjosimme kuosin ja julkitilojen laatuvaatimukset täyttävät materiaalit, ja laadimme verhoehdotusten esittelyä varten valittujen värisävyjen mukaiset havainnekuvat.

Lue lisää projektista ja kurkkaan Ruiskukan päiväkotiin!

SUUNNITTELUN JA VISUALISOINNIN PALVELUT VERKOSSA

Värejä ja kuosien mittasuhteita havainnollistavien kuvien laatiminen on jo pitkään ollut kiinteä osa työtämme. Viime talven aikana toteutetun kehittämishankkeen myötä nämä aiemmin sähköposteissa kulkeneet tiedostot löytyvät nyt nettisivujemme yhteyteen luodusta verkkopalvelusta.

Verkkopalvelu tuo mallistomme tuotteet ja tekstiilisisustukseen liittyvät asiantuntijapalvelut helposti saavutettaviksi. Visuaalisesti havainnollisessa ja käyttäjäystävällisessä työympäristössä suunnitteluaineistot ja visualisointikuvat ovat projektikohtaisen koodin avulla kaikkien hankkeen osallisten nähtävissä. Verkkopalvelu tarjoaa myös alustan yhteissuunnittelulle, suunnitelmien kommentoinnille ja vaihtoehtojen vertailulle.

Yksilöllisesti, hankkeen tarpeiden mukaan muokkautuvat projektikansiot tarjoavat alustan myös hankintojen valmisteluun ja projektinhallintaan. Kirjautumisen edellyttävistä asiakirjakansioista suunnittelu- ja rakennushankkeen eri toimijat arkkitehdista urakoitsijaan, verhotoimittajaan ja tilaajaan löytävät itselleen keskeiset aineistot.

Tutustu tarjoamiimme suunnittelun, visualisoinnin ja projektinhallinnan palveluihin sekä referenssiprojekteihin.

Kaipaatko asiantuntemusta tekstiilien suunnitteluun tai hankinta? Ota yhteyttä, olemme mielellämme käytettävissä!