Projektin­hallinta

Tarjoamme tilasuunnittelijoille, rakennuttajille ja julkisorganisaatiolle asiantuntemusta sisustustekstiilien sekä kiskojärjestelmien suunnitteluun, mitoitukseen ja hankintaan. Tuotemääritysten ja toteutuksen ohjeistusten lisäksi toimimme yhteistyökumppaninanne koko hankintaprosessin ajan, aina tilauksen vastaanottoon asti.

Yrityksille ja julkis­organi­saatioille

Palvelumissionamme on taata onnistunut sisustustekstiilien hankinta. Olemme toimineet projektisisustusten parissa useita vuosia, etenkin hoito- ja hoivaympäristöjen sekä majoituskohteiden rakennus- ja peruskorjaushankkeissa. Teemme töitä asiakaslähtöisesti, yhteistyössä tilasuunnittelijoiden, tilaajien ja loppukäyttäjien kanssa.

Linkki eri toimijoiden välillä

Toimimme linkkinä urakoitsijan, arkkitehdin ja käyttäjien välillä. Laadimme suunnitelmat ja asiakirjat, joiden pohjalta hankinta ja kilpailutus sekä tarjousten vertailu on vaivatonta. Alihankinnan konsulttina toimiessamme vastaamme niin yhteydenpidosta kuin reklamaatioista. 

Mitä projektin­hallinta voi sisältää?

  • Vastaamme käyttötarkoitukseen sopivien ja laadukkaiden materiaalien valinnasta, kustannustietoisesti ja tuotteen elinkaari huomioon ottaen.
  • Mitoitamme ja määrittelemme kohteeseen ja käyttötarkoitukseen sopivat kiskojärjestelmät.
  • Laadimme verhomääritykset ja mitoituksen, sekä toteutuksen ja asennuksen ohjeistuksen.
  • Huolehdimme aikatauluista ja toimimme alihankinnan yhteyshenkilönä koko projektin ajan, aina tilauksen vastaanottoon asti.

Tarvitsetko osaavaa kumppania tekstiilihankintojen valmisteluun tai projektinhallintaan? Ota yhteyttä, olemme mielellämme avuksi.