Toivalan päiväkoti

Toivalan päiväkodin verhosuunnitelman laadinta käynnistyi yhteistyössä kohteen arkkitehdin kanssa. Verhot eivät sisältyneet kokonaisuunnitelmaan, mutta toimistossa nähtiin ne tärkeinä tilakokonaisuuteen ja viihtyisyyteen vaikuttavana tekijänä.

Arkkitehtitoimiston laatimat päiväkodin pintamateriaali- ja värisuunnitelmat tarjosivat tekstiilisuunnittelulle hyvän lähtökohdan. Pohjapiirrokset sekä julkisivukuvat loivat käsityksen ikkunoiden sijainnista ja koosta. Nämä molemmat vaikuttavat siihen, minkätyyppisiä rakenteellisia vaihtoehtoja verhojen osalta voidaan harkita.

Päiväkodin henkilökunnan kanssa käydyissä keskusteluissa täsmentyivät sekä tilojen tuleva kalustus että tekstiileille asetetut toiveet. Päiväkodin kalustus tulisi koostumaan sekä entisistä tiloista siirtyvistä että uusista kalusteista. Neutraalinsävyisten kalusteiden rinnalle toivottiin tekstiilejä, jotka toisivat tilaan väriä ja yhtenäisyyttä.

Valituksi tulleessa vaihtoehdossa HELIO-kuosin kuviovärissä toistuvat kunkin päiväkotiosaston teemävärit. Ryhmätiloissa valkopohjaisena ja lepotiloissa pimentävälle pohjakangaslaadulle toteutettuna.

Kohde

Toivalan päiväkoti, Siilinjärvi
Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy

Projekti

Tekstiilisuunnittelu
Visualisointi

Toteutus

2019