hankinnat
hankinnat
previous arrow
next arrow

Konsultering vid anskaffning

Textilierna påverkar väsentligt akustiken och stämningen i utrymmet. Vår uppgift är att garantera att våra kunder lyckas anskaffa lämpliga gardiner.

Vi erbjuder vårt kunnande och våra tjänster till entreprenörer, företag och offentliga organisationer i olika skeden av ett textilprojekt. Vi erbjuder professionell hjälp vid anskaffandet av textilier,   gardinskenor och övriga gardintillbehör under hela projektet, från  beställning fram till leveransen.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med inredningsprojekt. Våra tjänster är kundorienterade, vi samarbetar med arkitekter, entreprenörer och slutkunder och sammanställer dokument som underlättar jämförelse av olika offerter och gör köpbeslutet lättare.

  • Vi väljer material och produkttyper som uppfyller kraven för användningen med beaktande av kostnaderna och produktens livslängd.
  • Vi mäter och specificerar lämpliga gardinskenor inklusive övriga gardintillbehör.
  • Vi bestämmer tygkvalitéer som är lämpliga för lokalen och gör instruktioner för genomförande och montering av gardinerna.
  • Vi arbetar som konsulter för underleverantörerna och fungerar som kundens länk under projektet och övervakar leveransen.

Kunskap och tjänster
för planering och
anskaffning
av textilier och skensystem

Ta en titt på några projekt som vi har haft.

Önskar du få mera information om våra tjänster? Kan vi hjälppa er?

Var god och ta kontakt!

    Close